Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. června 2012

1. Zahájení, minuta ticha za pana Ervína Hanáka, schválení programu

 

 

2. Žádost o vydání souhlasu MČ k záměru majitele pozemků p.č. 1585, 1586, 1587 a 1588, vše k.ú. Jundrov, podat žádost o změnu územního plánu  (lokalita ulice Muškátová)

 

 

3. Žádost o vydání souhlasu MČ k záměru majitele pozemků p.č. 84 a 85, oba k.ú. Jundrov, podat žádost o změnu územního plánu (lokalita Juranka)

 

4. Žádost o vydání souhlasu MČ k záměru majitele pozemku p.č. 1650/2 k.ú. Jundrov podat žádost o změnu územního plánu ("Dětské centrum" nad panelákem Jasanová)

 

 

5. Žádost pana Ing. Ladislava Trtíka o vydání nemovitostí – pozemků p.č. 967 a 968/1 k.ú. Jundrov ("poslední restituce v Jundrově")

 

6. dokončení ("poslední restituce v Jundrově")

 

7. Rozpočtové opatření č. 6/2012

 

8. Závěrečný účet MČ Brno – Jundrov za rok 2011

 

9. Zpráva Kontrolního výboru

 

10. Podněty, náměty, připomínky a dotazy (přístavba třídy v MŠ Dubová, formulace návrhů usnesní zastupitelstva)

Konec