Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. prosince 2012

Zahájení

 

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Jundrov na rok 2013


2. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013


3. Odpisování dlouhodobého majetku – VHČ bytové hospodářství


4. Rozpočtové opatření č. 17/2012


5. Stanovisko k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2, písm. b) zákona o ochraně ovzduší


6. Návrh ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně


7. Termíny řádných zasedání Zastupitelstva městské části statutárního města Brna, Brno-Jundrov v roce 2013


8. Návrh změny Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Jundrov


9. Žádost o stanovisko ke změně Územního plánu města Brna, pozemek p.č. 863 k.ú. Jundrov


10. Rezignace pana Zdeňka Hanáka na funkci velitele jednotky SDH SMB, MČ Brno-Jundrov, návrh na jmenování nového velitele


11. Žádost o vyjádření městské části k úpravě směrné části Územního plánu města Brna (ÚPmB) – ul. Pivoňkova


12. Podněty, náměty, připomínky a dotazy

 

13.Zpráva starostky o činnosti Rady MČ Brno - Jundrov a záměrech pro rok 2013

KONEC