Jdi na obsah Jdi na menu
 


19.června 2013

Úvod

 

1. Volba nového člena Rady městské části Brno - Jundrov

 

2. Aktualizace Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov

 

3. Pronájem bytu po neplatiči, převod pohledávky

 

4. Návrh na pronájem bytu Jasanová 8

 

5. Zpráva finančního výboru ZMČ Brno - Jundrov

 

6. Návrh na odsvěření objektu Veslařská 238

 

7. Závěrečný účet za rok 2012 MČ Brno - Jundrov

 

8. Spolufinancování realizace projektu "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2013

 

10. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

 

11. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

 

12. Zpráva Kontrolního výboru ZMČ Brno - Jundrov

 

13. Změny územního plánu města Brna

 

14. Podněty, náměty, připomínky a dotazy

Parkování na návsi v Jundrově

 

Parčík Šeříková/Sosnová/Rozmarýnová a parkování kolem něj

 

Studie nového chodníku a parkování na ulici Jasanové

 

Příčný zpomalovací práh na silnici v ulici Sosnové - žádost o znovuinstalování

 

Představení nového zaměstnance stavebního úřadu, Rekonstrukce knihovny, Vernisáž soutěže o úpravě prostranství před ZŠ Jasanová

 

KONEC