Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. prosince 2013

Úvod

Schválení programu

 

Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku

 

 

Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno -Jundrov  

 

Návrh rozpočtu MČ Brno - JUndrov na rok 2014

 

Rozpočtové opatření č. 11/2013

 

Zpráva o kontrole výkonu samostané působnosti svěřené orgánům městské části Brno - Jundrov 

 

Odpovědnost za závazky k žádosti o dotaci na akci "Zateplení budovy MŠ Dubová 2"

 

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna (ulice Březová)

 

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 17600/49757 k pozemku parc. č. 1493 v kat. území Pisárky (pod bytovým domem Pisárecká 4)

 

Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov

 

Termíny řádných zasedání Zastupitelstva městské části statutárního města Brna, Brno - Jundrov v roce 2014

 

Podněty, náměty, připomínky a dotazy

 

Zpráva rady MČ o činnosti a o záměrech v r. 2014

KONEC