Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. prosince 2016

Uvod

 

Rozpočtové opatření 12/2016

 

Zpráva Finančního výboru ZMČ

 

Rozpočet MČ Brno - Jundrov na rok 2017

 

Návrh na vyřazení majetku z podrozvahové evidence

 

Návrh odměn za funkce v orgánech ZMČa RMČ Brno - Jundrov

 

Žádost ZŠ Jasanová 2 o schválení změny v použití přiděleného neinvestičního příspěvku

 

Nový jednací řád Zastupitelstva MČ Brno - Jundrov

 

Nový volební řád funkcionářů ZMČ Brno - Jundrov

 

Souhlas s prodejem bytových jednotek aa nebytové  jednotky v bytovém domě Pisárecká 4

 

Posouzení projektu "Prevence ztráty bydlení ve městě Brně"

 

Vyhláška o pravidlech pro pohyb psů

 

Vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

 

Vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

 

Zpráva o stavu požární ochrany 

 

Harmonogram řádných zasedání ZMČ v roce 2017

Podněty, náměty, připomínky a dotazy

KONEC